Rijeka - Sušak 1937. Spomenik kralju Petru I osloboditelju

Autor nove fotografije i izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr