Rijeka (Fiume) za vrijeme Kraljevine Italije

Autor nove fotografije i izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr