Rijeka (Fiume) 1920. Krvavi Božić. Barikade na ulazu u Municipij

Autor nove fotografije i izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr