Rijeka (Fiume) Ulica Erazma Barčića početkom 20. stoljeća

Autor nove fotografije i izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr