Rijeka Sušak Ulica Josipa Jurja Strossmayera

Autor nove fotografije: Dragutin Sošić. Izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr