Rijeka (Fiume) Mrtvi kanal prema Sušaku pun jedrenjaka

Autor nove fotografije: Dragutin Sošić. Izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr