Rijeka (Fiume) Kozala izgradnja stuba između Trinajstićeve i Brajšine ulice

Autor nove fotografije: Mauro Kršul. Izrada usporedbe: Ivan Martinaš ©2014. Ostale usporedbe pogledajte na Udruga051.hr